Doručení do 4–6 pracovních dnů

Doprava ZDARMA nad 1000 Kč

100% záruka vrácení peněz

Bezplatná pomoc (8.00–16.00):225 850 048

 

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) je sdělovat účel a právní základ pro zpracování osobních údajů společností Sensilab členům klubu SMS.

Společnost SENSILAB farmaceutická společnost d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Lublaň, Slovinsko, e-mailová adresa info@sensilab.com (dále jako společnost nebo poskytovatel/ provozovatel společnosti Sensilab nebo správce osobních údajů) chrání vaše osobní údaje takovým způsobem, aby se zajistila jejich bezpečnost během celého obchodního vztahu. Ve společnosti Sensilab si vážíme vašeho soukromí, proto vaše údaje pečlivě chráníme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být kdykoli změněny, upraveny nebo aktualizovány bez předchozího varování nebo upozornění. Všechny naše aktivity související se zpracováním osobních údajů jsou v souladu s platnými evropskými právními předpisy zejména nařízení (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR) a Smlouvy o smlouvách (ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a vnitrostátní právní předpisy republiky Slovinsko (zákon o ochraně osobních údajů (ZVOP-1, Ur RS, č 94/07) zákon (ZEPTO, Ur.l. RS , č. 96/09 v 19/15) atd.).

Zásady ochrany osobních údajů zahrnuje zpracování osobních údajů, které Sensilab získá od vás při využívání služeb SMS klubu.

Provozovatel a oprávněná osoba pro ochranu údajů

Provozovatelem osobních údajů je společnost SENSILAB farmaceutická společnost d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Lublaň, Slovinsko. Společnost Sensilab má oprávněnou osobu odpovědnou za ochranu údajů, která je k dispozici na této e-mailové adrese: dpo@sensilab.com

V případě, že máte jakékoliv dotazy v souvislosti s uplatňováním práv, které vám vyplývají z této zásady, obraťte se na osobu oprávněnou na ochranu osobních údajů přes kontaktní údaje uvedené v následujícím bodě zásad.

Informace o oprávněné osobě

Společnost

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Lublaň, Slovinsko

E-mailová adresa

dpo@jkgroup.si

Základní pojmy

Osobní údaje znamenají jakoukoliv informaci, kterou je možné zákazníka identifikovat (patří sem např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.).

Provozovatel je právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel je právní nebo fyzická osoba, která zpracovává osobní údaje jménem provozovatele.

Zpracování je sbírání, ukládání, přístup a všechny další formy užívání osobních údajů.

EHP znamená Evropský hospodářský prostor, který označuje všechny členské státy Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko.

SMS klub je dodatečný benefit od společnosti Sensilab, který může jednotlivec využívat po začlenění.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují jako jednotlivce. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Poskytovatel shromažďuje podle účelu definovaného v těchto zásadách tyto osobní údaje:

 • základní údaje o uživateli (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo);
 • kontaktní informace a informace o komunikaci uživatele s poskytovatelem (e-mail, telefonní číslo, datum, čas a obsah e-mailové nebo e-mailové komunikace, datum, čas a délka telefonních hovorů, záznam telefonních hovorů);
 • kanál a kampaň – způsob získávání nebo zdroj, kterým uživatel přišel do kontaktu s poskytovatelem (webová a reklamní kampaň, call centrum, fyzický obchod);
 • údaje o všech nákupech a vystavených fakturách uživatele (datum a místo nákupu, zakoupené produkty, ceny nakoupených produktů, celková kupní hodnota, způsob platby, dodací adresa, číslo a datum faktury, kód osoby, která fakturu vystavila) atd. a údaje o řešení reklamací produktů;
 • údaje o používání webu poskytovatele uživatelem (data a časy návštěv, navštívené stránky nebo adresy URL, čas strávený na jednotlivých stránkách, počet navštívených stránek, celkový čas strávený na webu, změny nastavení na webu) a údaje o uživatelské použití (čtení) přijatých zpráv (e-mail, SMS) od poskytovatele;
 • data z formulářů, které uživatel dobrovolně vyplnil, např. v rámci výherních her nebo pomocí konfigurátorů pro identifikaci optimálních produktů pro potřeby uživatele;
 • další data, která uživatel dobrovolně poskytuje provozovateli, když jsou požadovány pro konkrétní služby.

Provozovatel neshromažďuje osobní údaje jako člen klubu SMS, pokud s tím nesouhlasíte. Údaje se shromažďují také tehdy, existuje-li právní základ nebo právní zájem správce na zpracování údajů.

Jedním ze způsobů, jak provozovatel shromažďuje vaše osobní údaje, je použití cookies. Více o používání cookies si můžete přečíst zde.

Provozovatel shromažďuje pouze data, která jsou relevantní a nezbytná pro splnění účelů, pro které jsou data zpracovávána.

Právní základ pro zpracování údajů

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje na základě následujících právních důvodů:

 • Zpracování na základě smlouvy
 • Zpracování na základě souhlasu jednotlivce
 • Zpracování na základě oprávněného zájmu

Zpracování na základě smlouvy

Informace se shromažďují, pokud jsou nezbytné pro uzavření, provádění a plnění smluvních závazků. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů dobrovolné.

Pokud se rozhodnete neposkytnout společnosti potřebné osobní údaje, nemůžete s nimi uzavřít smlouvu, ani společnost nemůže poskytovat služby nebo dodávky produktů, protože společnost nemá potřebné informace k plnění smlouvy.

Zpracování na základě souhlasu jednotlivce

Data jsou zpracovávána pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud zpracování podléhá souhlasu, nejprve se ujistíme, že máte všechny potřebné informace potřebné pro rozhodnutí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud odvoláte souhlas, společnost vám možná nebude schopna poskytnout své služby nebo produkty.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Poskytovatel může zpracovávat údaje na základě oprávněného zájmu, o který se poskytovatel snaží, za předpokladu, že zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů nejsou nadřazené. Poskytovatel při použití oprávněného zájmu vždy činí úsudek v souladu s obecným předpisem o zpracování údajů.

Při zpracování dat na základě oprávněného zájmu má uživatel právo vznést proti zpracování dat námitky. Více o svých právech si můžete přečíst níže.

Účel zpracování dat

Společnost shromažďuje a zpracovává data pro následující účely:

Purpose of data processing

Detailed explanation

Komunikace přes SMS

Společnost na smluvním právním základě odesílá SMS zprávy všem členům klubu SMS, kteří přijali všeobecné podmínky.

Na základě oprávněného zájmu pro přípravu relevantní nabídky provádíme segmentaci na základě:

 • Demografických dat (věk, pohlaví)
 • Historie nákupů (produkty, počet nákupů)
 • Jednoduchého zpracování chování na webech Sensilab (prohlížení jednotlivých produktů nebo obsahu, který může spustit personalizované zasílání zpráv), aniž by tyto informace byly použity k vytvoření uživatelských profilů

Personalizovaná SMS komunikace se speciálními slevami, nabídkami a obsahem na základě individuálních profilů

Na základě vašeho souhlasu provádí Sensilab také personalizovanou komunikaci prostřednictvím SMS.

Chceme vám představit ty nejlepší možné nabídky a obsah přizpůsobený vašim potřebám, a proto využíváme váš profil jako základ pro personalizovanou komunikaci.

K tomuto účelu můžeme použít následující informace:

 • Demografická data (věk, pohlaví)
 • Historii nákupů (produkty, počet nákupů)
 • Jednoduché zpracování chování na webech Sensilab (prohlížení jednotlivých produktů nebo obsahu, který může spustit personalizované zasílání zpráv), aniž by tyto informace byly použity k vytvoření uživatelských profilů

Během tohoto procesu nepoužíváme žádný typ automatizovaného ani poloautomatizovaného profilování, shromažďujeme pouze vhodné uživatelské sady pro jednotlivé zprávy. Nikdy se nezaměřujeme na individuální údaje uživatele, provádíme pouze agregované zpracování velkých skupin.

Pokud nechcete být zahrnuti, můžete vznést námitku a poslat e-mail na dpo@sensilab.com nebo vyplnit následující formulář na www.slimjoy.cz/dpo. To neznamená, že vám společnost přestane posílat SMS zprávy, pokud se také neodhlásíte z SMS klubu.

Odhlášení z SMS klubu nebrání zasílání obecných oznámení za předpokladu, že pro takové odeslání existuje právní základ. Více o tom, co představuje právní základ o možnostech zasílání, najdete ve Všeobecných podmínkách SMS klubu.

Právní nároky, ochrana práv a řešení sporů

Shromažďování údajů z uvedeného důvodu probíhá v souladu se zákonem.

Právní povinnosti

Shromažďujeme vaše informace, abychom splnili naše zákonné povinnosti, např. ukládání faktur pro daňové účely. Vaše data zpracováváme pouze v míře nezbytné k dodržení legislativy.

Zpracování osobních údajů nikoli pro účely SMS klubu

Tato zásada zahrnuje zpracování osobních údajů, ke kterému dochází, když se jednotlivec připojí k SMS klubu. Poskytovatel by rovněž rád upozornil na oddělené zpracování osobních údajů, které se vztahuje pouze na stávající zákazníky Sensilab.

V souladu s platnými právními předpisy (zákon o elektronických komunikacích) má poskytovatel možnost kontaktovat své zákazníky, a to i prostřednictvím SMS, a informovat je o podobných produktech a službách.

To znamená, že jednotlivec (pokud již provedl nákup u poskytovatele) bude stále přijímat SMS přes odhlášení z SMS klubu, nebudou však zahrnovat zvláštní výhody, které dostávají pouze členové SMS klubu.

O této formě zpracování osobních údajů si můžete přečíst více zde.

Uchovávání osobních údajů

Poskytovatel bude vaše osobní údaje ukládat pouze po dobu nezbytnou k uskutečnění účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny a dále zpracovány.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na právním základě, poskytovatel ukládá po dobu stanovenou zákonem.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě smlouvy s jednotlivcem, poskytovatel ukládá po dobu trvání smlouvy a 5 let po jejím uplynutí, ledaže by došlo ke sporu o smlouvě mezi uživatelem a poskytovatelem. V takovém případě poskytovatel ukládá údaje po dobu 5 let po konečném rozhodnutí soudu nebo svévolného rozhodnutí nebo urovnání, nebo, pokud nedošlo k soudnímu sporu, po dobu 5 let ode dne smírného narovnání. Poskytovatel ukládá data, která jsou zpracována na základě osobního souhlasu, až do odvolání tohoto souhlasu uživatele. Poskytovatel odstraní tato data před námitkou pouze tehdy, pokud byl účel uložení dat již splněn.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel odstraní osobní údaje účinně a trvale a anonymizuje je, aby nemohly být spojeny s jednotlivcem.

Podrobný přehled termínů pro ukládání dat je uveden v následující tabulce:

Účel zpracování dat

Časové období ukládání dat

Komunikace přes SMS

Po dobu trvání členství v SMS klubu

Personalizovaná komunikace prostřednictvím SMS se speciálními slevami, nabídkami a obsahem na základě uživatelských profilů

Do odvolání nebo po dobu trvání členství

Smluvní zpracování osobních údajů

Poskytovatel může pověřit některé úkoly související se zpracováním osobních údajů jiným (smluvní zpracovatelé). Smluvní zpracovatelé mohou zpracovávat důvěrná data výhradně jménem poskytovatele, v mezích mandátu poskytovatele (písemná smlouva nebo jiný právní akt) a podle účelů definovaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Smluvní procesory, ke kterým provozovatel poskytuje osobní údaje, jsou:

 • účetní služby, právní firmy a další poskytovatelé právního poradenství;
 • poskytovatelé zpracování dat a analytiky;
 • údržba IT systémů;
 • e-mailové marketingové služby (např. MailChimp);
 • poskytovatelé platebních systémů (např. Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay a další);
 • poskytovatelé systémů pro správu vztahů se zákazníky (např. Microsoft);
 • poskytovatelé řešení pro online reklamu (např. Google, Facebook.)

Poskytovatel nepředá vaše osobní údaje třetím neoprávněným stranám. Smluvní zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje pouze v rámci pokynů provozovatele a nesmí je používat k prosazování svých vlastních zájmů.

Provozovatel a příjemci osobních údajů nepředávají osobní údaje třetím zemím (mimo členských zemí Evropského hospodářského prostoru – členové EU a Islandu, Norska a Lichtenštejnska) a mezinárodním organizacím, s výjimkou USA – všichni smluvní zpracovatelé v USA jsou v programu Privacy Shield.

Svoboda volby

Máte kontrolu nad veškerými informacemi, které o sobě poskytnete. Pokud se rozhodnete, že si nepřejete sdílet svá data, možná vám nebudeme schopni poskytnout určité služby.

Bezpečnost

Poskytovatel je pevně odhodlán zajistit bezpečnost osobních údajů. Vaše data jsou vždy chráněna před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním.

V zájmu ochrany osobních údajů přijímáme organizační a technická opatření, například:

 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Dohled nad zaměstnanci a pravidelné kontroly jednotlivých zaměstnanců
 • Pečlivý výběr a přehled dodavatelů
 • Záloha elektronicky uložených dat
 • Pravidelná údržba a aktualizace technického vybavení
 • Přijetí vhodných interních zásad a pokynů k ochraně osobních údajů

Souhlas nezletilého ve vztahu ke službám informační společnosti

Nezletilé osoby mladší 16 let by neměly přenášet na webové stránky žádné osobní údaje bez povolení (souhlasu nebo schválení) rodiče nebo zákonného zástupce. Poskytovatel nikdy vědomě neshromažďuje osobní údaje od nezletilých (do 16 let věku) ani je žádným způsobem nepoužije ani neprozradí neoprávněné třetí straně bez souhlasu jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

Výše uvedené nemá vliv na obecné smluvní právo členských států, jako jsou předpisy o platnosti, vyhotovení nebo účincích smlouvy týkající se nezletilých. S ohledem na dostupnou technologii poskytovatel prokáže přiměřené úsilí o ověření, zda rodič právního zástupce dal nebo schválil souhlas.

Práva jednotlivce na zpracování dat

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat. Napište nám na info@sensilab.cz. Na základě vaší žádosti vás budeme informovat o požadovaných informacích nebo splníme vaši žádost (v souladu s platnými právními předpisy).

Jako jednotlivec máte následující práva týkající se spravedlivého a transparentního zpracování založeného na regulaci:

Právo odvolat souhlas: pokud jako jednotlivec souhlasíte se zpracováním osobních údajů (pro jeden nebo více účelů), máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením.

Souhlas lze odvolat písemným prohlášením zaslaným poskytovateli jednomu z kontaktů na webových stránkách poskytovatele www.slimjoy.cz/kontaktujte-nas

Odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá pro jednotlivce negativní důsledky ani sankce. Je však možné, že správce nebude schopen nabídnout jednu nebo více svých služeb po odejmutí souhlasu, pokud tyto služby nelze provést bez osobních údajů (např. Benefiční klub nebo přizpůsobená komunikace);

Právo na přístup k osobním údajům:jako dotyčná osoba máte právo od provozovatele (správce osobních údajů) získat potvrzení, zda se v souvislosti s vámi zpracovávají osobní údaje, a pokud je to tak, přístup k osobním údajům a některé informace (o účelech zpracovávání, o typech osobních údajů, o uživatelích , o obdobích uchovávání resp. kritériích pro určení období, o existenci práva na opravu nebo vymazání údajů, práva omezit a nesouhlasit se zpracováváním a práva odvolat se na kontrolní orgán, o zdroji dat, pokud údaje nebyly shromážděny od vás, o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, důvodů jejich vzniku a významu a důsledků takového zpracovávání pro vás a další informace v souladu s článkem 15 GDPR);

Právo na opravu osobních údajů: jako dotyčná osoba máte právo dosáhnout, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Jak dotčená osoba máte, při zohlednění účelů zpracování, právo na doplnění neúplných údajů, včetně předložení doplňujícího prohlášení;

Právo na vymazání osobních údajů (»právo zapomenout«): máte právo získat od poskytovatele bez zbytečného odkladu vymazání vašich osobních údajů, pokud existuje jeden z níže uvedených důvodů:

(a) osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou shromažďovány nebo jinak zpracovávány,

(b) odvolali jste svůj souhlas a neexistuje žádný právní základ pro další zpracování,

(c) vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné naléhavé důvody pro zpracování,

(d) vaše osobní údaje byly nezákonně zpracovány,

(e) osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, kterým podléhá poskytovatel,

(f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti.

Jako jednotlivec za určitých okolností, jak je definováno v čl. 17 odst. 3, nemáte právo na vymazání údajů;

Právo na omezení zpracování: jako jednotlivec máte právo získat od poskytovatele omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

(a) zpochybňujete přesnost osobních údajů po dobu, která poskytovateli umožňuje ověřit správnost osobních údajů,

(b) zpracování je nezákonné a jste proti vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití,

(c) poskytovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vyžaduje je od vás pro zjišťování, uplatnění nebo obranu právních nároků,

(d) máte námitky proti zpracování až do ověření, zda vaše legitimní důvody poskytovatele mají přednost před vašimi;

Právo na přenositelnost dat: jako dotyčná osoba máte právo přijímat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli provozovateli, a to ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě, a máte právo postoupit tyto údaje jinému správci, aniž vám provozovatel, kterému byly osobní údaje zabezpečené, v tom bránil, a to když:

(a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a

(b) zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

Při výkonu vašeho práva na přenositelnost dat máte právo na to, aby vaše osobní údaje byly přenášeny přímo od jednoho provozovatele (poskytovatele) na druhého, pokud je to technicky proveditelné;

Právo vznést námitku proti zpracování: jako dotyčná osoba máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je potřebné pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, přidělené provozovateli (článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo je nezbytné pro oprávněné zájmy, o které usiluje provozovatel nebo třetí strana (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), včetně profilování, založeného na výše uvedeném zpracování; provozovatel přestane zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže potřebné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro takový marketing, což zahrnuje profilování v rozsahu, v jakém se vztahují k takovému přímému marketingu; pokud máte námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Jsou-li údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich údajů, ledaže je to nezbytné pro provedení úkolu provedeného v rámci veřejného zájmu;

Právo podat stížnost dozorovému orgánu: aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, zejména v členském státě vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje předpisy o ochraně údajů. Bez toho, aby byl dotčen jakýkoliv jiný (administrativní nebo mimosoudní) majetek, máte jako dotčená osoba právo na účinný opravný prostředek, a to proti právně závaznému rozhodnutí dohlížitele, s ním souvisejícího, jakož i v případech, kdy se dohlížitel vaší stížností nezabývá nebo vás do tří měsíců o stavu záležitosti nebo o rozhodnutí. Řízení proti orgánu dozoru se podává u soudů členského státu, v němž je orgán dozoru usazen. Jednotlivec se může písemně obrátit na všechny své žádosti týkající se osobních údajů poskytovateli prostřednictvím jednoho z kontaktů na webové stránce www.slimjoy.cz/kontaktujte-nas

Za účelem zajištění spolehlivé identifikace v případě, že uživatel uplatní svá práva týkající se osobních údajů, může poskytovatel požadovat od uživatele doplňující údaje a nesmí odmítnout jednat na žádost jednotlivce, pokud poskytovatel neprokáže, že to není v pozici k identifikaci uživatele. Poskytovatel musí na žádost uživatele uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním údajů, poskytnout informace bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Oznámení dozorovému orgánu o porušení osobních údajů

V případě porušení osobních údajů je poskytovatel povinen neprodleně informovat dozorový orgán, pokud není schopen prokázat, že porušení údajů pravděpodobně nepovede k ohrožení práv a svobod jednotlivců. V případě podezření na trestný čin je poskytovatel povinen to oznámit policii a/ nebo státnímu zástupci.

V případě porušení, které pravděpodobně povede k vysokému riziku práv a svobod fyzických osob, je poskytovatel povinen to neprodleně oznámit jednotlivci nebo, není-li to možné, bez zbytečného odkladu. Oznámení by mělo být v jasném a srozumitelném jazyce.

Zveřejňování změn

Všechny změny v našich zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na tomto webu.

Aktualizováno: 18. února, 2020